سیستم راهبند امنیتی مرصاد
شرکت فنی و مهندسی حافظان حریم سپاهان،تنها تولید کننده انواع راهبند های امنیتی در جمهوری اسلامی ایران
شرکت فنی و مهندسی حافظان حریم سپاهان تولید کننده و صاحب امتیاز تولید راهبند امنیتی مرصاد با طرح شماتیک فنی اختصاصی 
ساخت و تولید شده در جمهوری اسلامی ایران
این مجموعه تنها تولید کننده راهبند های امنیتی ستونی در خاورمیانه به صورت پک کامل برای ورودی های متفاوت با عرض های متفاوت
سیستم راهبند امنیتی مرصاد جهت جلوگیری از ورود خودروهای غیر مجاز به محل های امنیتی و مکان های مهم
مدیریت فروش : 09100188664

دفتر فروش کارخانه : 03133201875