1-انواع راهبند های اتوماتیک:

راهبند های هیدرولیک(راهبند میله ای-راهبند ستونی-راهبند امنیتی-راهبند زنجیری-راهبند خندقی-راهبند تاشو-راهبند نیزه ای)

راهبند های الکترومکانیک(راهبند میله ای-راهبند زنجیری-راهبند های تاشو)

2-انواع سیستم های کنترل تردد هوشمند :

سیستم کنترل تردد پلاک خوان و ثبت تصویر خودرو و سرنشین

سیستم کنترل تردد تشخیص چهره-تشخیص اثرانگشت-کارت و رمز

سیستم های کنترل تردد با قابلیت چک کردن قرنیه چشم

3-انواع اتوماسیون های جامع مدیریت اماکن :

اتوماسیون کنترل تردد پارکینگ های عمومی و اختصاصی

اتوماسیون کنترل تردد و مدیریت هتل

اتوماسیون کنترل تردد و مدیریت ارباب رجوع مراکز اداری و امنیتی

اتوماسیون کنترل تردد و مدیریت باشگاه های ورزشی

اتوماسیون کنترل تردد و صدور بارنامه پایانه های حمل و نقل