شرکت فنی و مهندسی حافظان حریم سپاهان،انواع سیستم های راه بند امنیتی ضد تروریست و حملات انتحاری خود را جهت حفاظت از اماکن نظامی و اداری و ملی مهم ،در مدلهای زیر عرضه می نماید.بدیهی است تمامی مدلها ثبت شده و کلیه حقوق برای حافظان حریم سپاهان محفوظ می باشد.

1-راهبند امنیتی ضد تروریست مدل زلزال با قابلیت تحمل فشار تا 250 تن در متر مربع :

راهبند امنیتی مدل زلزال
2-راهبند امنیتی ضد تروریست مدل ابابیل با قابلیت تحمل فشار تا 150 تن در متر مربع

راهبند امنیتی ابابیل
3-راهبند امنیتی ضد تروریست مدل فجر با قابلیت تحمل فشار تا 100 تن در متر مربع

راهبند امنیتی ضد تروریست فجر
4-راهبند امنیتی ضد تروریست مدل خیبر با قابلیت تحمل فشار تا 150 تن

راهبند امنیتی ضد تروریست خیبر
5-راهبند امنیتی ضد تروریست مرصاد و آذرخش با قابلیت تحمل فشار تا 70 تن 

راهبند ستونی اوژن
6-راهبند امنیتی ضد تروریست ذولفقار با قابلیت تحمل فشار تا 150 تن 

راهبند امنیتی ضد تروریست ذوالفقار