شرکت فنی و مهندسی حافظان حریم سپاهان،تنها شرکت تولید کننده نرم افزارهای کنترل تردد،نرم افزار جامع اتوماسیون پارکینگ،نرم افزار جامع اتوماسیون مدیریت ارباب رجوع،نرم افزار جامع اتوماسیون مدیریت باشگاه های ورزسی،نرم افزار مدیریت هتل هوشمند،نرم افزار مدیریت استخر،نرم افزار مدیریت دانش آموز و مدارس هوشمند در استان اصفهان و چهار محال بختیاری

مدیریت فروش : 09130206722 عظیمی