قابل توجه هموطنان شمال کشور،به زودی علاوه بر دفتر نمایندگی در ساری،گرگان و رشت،نمایندگی انحصاری فروش و خدمات در شهر چالوس نیز افتتاح خواهد شد،تا بیش از پیش بتوانیم خدمتگذار هموطنان شمال کشور باشیم.