شرکت فنی و مهندسی حافظان حریم سپاهان بزرگترین مرکز فروش و نصب و راه اندازی انواع سیستم های راه بند اتوماتیک در استان هرمزگان و بندرعباس
شرکت فنی و مهندسی حافظان حریم سپاهان بزرگترین مرکز فروش و نصب و راه اندازی انواع سیستم های کنترل تردد هوشمند در استان هرمزگان و بندرعباس
شرکت فنی و مهندسی حافظان حریم سپاهان بزرگترین مرکز فروش و نصب و راه اندازی انواع سیستم های جامع اتوماسیون پارکینگ هوشمند در استان هرمزگان و شهر بندرعباس
نصب انواع راه بند اتوماتیک در بندرعباس
نماینده فروش و خدمات راه بند کامه ایتالیا در بندرعباس
نماینده فروش و خدمات راه بند فادینی ایتالیا در بندرعباس 
نماینده فروش و خدمات راه بند بوش آلمان در بندرعباس
مدیریت فروش : 09100188664

دفتر فروش کارخانه : 03133201875