شرکت فنی و مهندسی حافظان حریم سپاهان،عامل فروش انواع سیستم های کنترل تردد فوق امنیتی
کنترل تردد فرودگاهی
سیستم های کنترل تردد افراد
دستگاه تفتیش سیار
سیستم اسکن داخل چمدان
مورد استفاده سیستم های کنترل تردد فوق امنیتی :
1-کنترل تردد مسافران و ارباب رجوع به محیط فرودگاه
2-کنترل تردد ارباب رجوع به ساختمان های امنیتی و حساس دولتی و خصوصی
3-کنترل تردد لوازم و وسیله های همراه مسافران و ارباب رجوع
4-تجسس افراد توسط وسیله قابل حمل توسط تیم حفاطت در محیط های باز و غیره به شکل سیار همراه
5-کنترل تردد ورودی ادارات،ساختمان های امنیتی مهم،فرمانداری،استانداری،مجلس،ساختمان های امنیتی و ......
6-مشاهده کامل تمامی لوازم و وسیله های همراه مسافران و ارباب رجوع
7-اشراف کامل برتردد افراد به همراه مشخصات کامل به همراه تصویر چهره و کارت ملی