شرکت فنی و مهندسی حافظان حریم سپاهان،تنها تولید کننده انواع سیستم های کنترل تردد و انواع گیت های کنترل تردد در اشکال مختلف در جمهوری اسلامی ایران
گیت کنترل تردد خودرویی بازویی
گیت کنترل تردد خودرویی نیزه ای
گیت کنترل تردد خودرویی ستونی
گیت کنترل تردد خودرویی امنیتی
گیت کنترل تردد فرودگاهی
گیت کنترل تردد بی ار تی
گیت کنترل تردد مترو
گیت کنترل تردد شیشه ای
گیت کنترل تردد میله ای استیل
گیت کنترل تردد ایکس ری xray
گیت کنترل تردد اتوماتیک چهار پره